loadingimg

Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
  • Producent: cedewu
  • Waga produktu: 0.395 kg
14,93 EUR
  • Opis produktu
  • Opinie Klientów
Zaproponowane nowatorskie podejście do zagadnień dotyczących transferu technologii, zwłaszcza w zakresie ekonometrycznego modelowania procesów przekazania i pozyskania technologii, pozwoliło na zidentyfikowanie oraz ocenę wpływu uwarunkowań współtworzących i determinujących procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce.

Do najważniejszych atutów opracowania zaliczyć można m.in.:
? temat pracy - istotny i ważny z punktu widzenia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, a zarazem słabo przebadany, odnoszący się do transferu technologii w przedsiębiorstwach wysokiej techniki,
? wyraźnie sprecyzowany cel, którego wybór jest wszechstronnie uzasadniony przeglądem literatury obszaru badawczego i oceną stanu praktyki gospodarczej w tym zakresie, konsekwentnie realizowany w poszczególnych rozdziałach,
? wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań,
? umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych z oceną zjawisk ekonomicznych opisujących skomplikowaną rzeczywistość dotyczącą transferu technologii,
? poprawność stosowanych metod badawczych, znajomość ich walorów i braków,
? wieloźródłowa koncepcja badań z wykorzystaniem metodyki, którą się dotychczas nie posługiwano w ocenie procesów transferu technologii,
? rozpoznanie przejawów uwarunkowań transferu technologii do przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki,
? sformułowanie szeregu użytecznych rekomendacji.
Z recenzji dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza i dr. hab. prof. UEP Dariusza Nowaka


Poruszana w książce problematyka jest istotna zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu innowacji i transferu technologii, osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także studentów uczelni wyższych na kierunku ekonomia i zarządzanie.