loadingimg

Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Konsolidacja sprawozdań finansowych
  • Producent: c.h. beck
  • Waga produktu: 1.076 kg
73,87 EUR
  • Opis produktu
  • Opinie Klientów
Publikacja powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w tej dziedzinie. Książka uwzględnia zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Główne zalety publikacji:

zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień ? poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych
koncentracja na istotnych aspektach przeprowadzania konsolidacji sprawozdań - kilkunastoletnie doświadczeniu autora w zakresie sporządzania i weryfikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych,
uwzględnienie opinii i propozycji Czytelników oraz uczestników prowadzonych przez Autora szkoleń.
natychmiastowe zastosowanie w praktyce - Opisy i wyliczenia poszczególnych korekt mogą być także wykorzystane jako element dokumentacji konsolidacyjnej jednostki dominującej.

Nowe wydanie książki, zaktualizowane i uzupełnione o dodatkowe przykłady, oparte jest na:

przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
MSSF oraz KSR - Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.