Wczytuję dane...
Producent: GlaxoSmithKline
Przejdź do pełnego opisu produktu

Skład:
1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny.

Działanie:
Preparat łączy działanie przeciwbólowe paracetamolu i spazmolityczne hioscyny. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo przez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. i modulację rdzeniowego przewodnictwa nocyceptywnego przez wpływ na substancję P, syntazę NO i receptory NMDA. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po 20-90 min, przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% (5-50% w zależności od dawki) wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 1,25-3 h, jest wydłużony u pacjentów z uszkodzeniem wątroby. Działanie przeciwbólowe pojedynczej dawki utrzymuje się 4-6 h. Jest metabolizowany w wątrobie przy udziale izoenzymów cytochromu P450, NADPH i tlenu do nieczynnych metabolitów wydalanych z moczem: około 55% dawki jest sprzęgane z kwasem glukuronowym (transferaza glukuronianowa), 30% z kwasem siarkowym (fenylosulftransferaza), 4% łączy się z cysteiną, około 2% wydalane jest w postaci nie zmienionej. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol może kumulować się we krwi. Po podaniu dużych dawek lub przy niedoborze glutationu wątrobowego powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny za wywoływanie uszkodzeń wątroby. Butylobromek hioscyny działa spazmolitycznie na mięśnie gładkie przez wpływ na zwoje współczulne narządów trzewnych jamy brzusznej (blokowanie receptorów muskarynowych i nikotynowych): przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, dróg żółciowych. Podany doustnie słabo wchłania się w początkowym odcinku jelita cienkiego, osiągając Cmax we krwi po 1-3 h. W odróżnieniu od hioscyny i bromowodorku hioscyny - pochodne czwartorzędowe, w tym butylobromek hioscyny, nie przechodzą przez barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy.

Wskazania:
Zapobieganie i leczenie dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową lub wątrobową, zespołem drażliwego jelita. Przed badaniami radiologicznymi lub diagnostycznymi (np. endoskopowymi przewodu pokarmowego).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na atropinę lub którykolwiek ze składników preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, niedokrwistość, wrodzony brak G-6-PD, miastenia, jaskra, przerost gruczołu krokowego, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachyarytmie i inne stany, w których działanie przeciwcholinergiczne może być niebezpieczne.

Ciąża i okres karmienia piersią:
Kategoria stosowania w ciąży: C - lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią (brak danych o przechodzeniu hioscyny do mleka matki).

Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 1-2- tabl. co 8 h; nie przekraczać dawki 6 tabl. na dobę.