loadingimg

Wczytuję dane...
średnia: 0.0  ocen: 0
Zarządzanie marketingowe
  • Producent: c.h. beck
  • Waga produktu: 0.54 kg
13,01 EUR
  • Opis produktu
  • Opinie Klientów
Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

Książka składa się z czterech części.
Podstawy zarządzania marketingowego, w której omówiono miejsce marketingu w naukach o zarządzaniu oraz koncepcję zarządzania marketingowego.
Marketing w przedsiębiorstwie, w której przedstawiono marketing w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, misję i planowanie marketingowe, analizę sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa na rynku oraz system informacji marketingowej.
Strategie marketingowe, w której scharakteryzowano strategie przedsiębiorstw, a zwłaszcza strategię marketingową, strategie konkurencyjne, strategie personalne, oraz wdrażanie strategii i kontrolę strategiczną.
Marketing w perspektywie, w której wskazano i omówiono nowoczesne trendy w zarządzaniu marketingowym, strategie na rynkach globalnych oraz wykorzystanie Internetu w zarządzaniu marketingowym.

Każdy rozdział kończą pytania problemowe, które mogą być wykorzystane przez wykładowców jako punkt wyjścia do ćwiczeń lub warsztatów.

Opracowanie kierowane jest do:
studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania,
nauczycieli akademickich poszukujących nowych narzędzi dydaktycznych,
osób prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania marketingowego,
słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich związanych z marketingiem i zarządzaniem,
menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.