Wczytuję dane...
Producent: Polpharma
Przejdź do pełnego opisu produktu

Kup cały komplet !

Stosowany u mężczyzn w wieku powyżej 18. roku życia z zaburzeniami wzwodu (impotencją), czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. 

Tadalafil Maxigra zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Maxigra pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Tadalafil Maxigra nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji.

Ważna jest świadomość, że lek Tadalafil Maxigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Istotne jest także zaaranżowanie gry wstępnej, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Skład:

Substancją czynną leku jest tadalafil.

1 tabletka leku zawiera 10 mg tadalafilu. Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki:laktozajednowodna,powidonK30, poloksamertyp 188,sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezustearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną.
  • Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę. Leku nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Ważna jest świadomość, że lek Tadalafil Maxigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Istotne jest także zaaranżowanie gry wstępnej, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji. Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji.

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować lekuTadalafilMaxigra: jeśli pacjent ma uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Do grupy azotanów należą następujące leki: nitrogliceryna (Glyceroli trinitras)–np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm,Minitran; monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras)–np.Effox, Isosorbide mononitrateVitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicardretard; diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras)–np. Sorbonit; tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras)–np.Galpent, Pentaerythritolcompositum.

Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lekTadalafilMaxigranasila działanie tych leków. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni. Jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi. Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj.wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jakTadalafilMaxigra, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza. Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. LekTadalafilMaxigra nie jestprzeznaczony do stosowania przez kobiety.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tadalafil Maxigra należy omówić to z lekarzem.

Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku występowania problemów z sercem (w tym, także wynikającego z kwestionariusza braku możliwości zastosowania leku Tadalafil Maxigra z powodu problemów z sercem), należy poinformować o tym lekarza. Pacjent przed przyjęciem leku powinien poinformować lekarza, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków: niedokrwistość sierpowato krwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek), szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego), białaczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek zniekształcenie członka, ciężkie choroby wątroby, ciężkie choroby nerek.

Nie wiadomo, czy lek Tadalafil Maxigra jest skuteczny u pacjentów:

  • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy,
  • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku TadalafilMaxigrai niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów przyjmujących tadalafil obserwowano pogorszenie lub nagłą utratę słuchu. Chociaż nie wiadomo, czy zdarzenie to ma bezpośredni związek ze stosowaniem tadalafilu, jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, należy przerwać stosowanie lekuTadalafilMaxigrainiezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji. Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Nie wolno przyjmować innych leków na zaburzenia erekcji lub nadciśnienie płucne zawierających syldenafil (m.in. Maxigra Go, Maxigra Max, Sildenafil Medana, Viagra) przez 48 godzin od zażycia leku Tadalafil Maxigra.

Leku Tadalafil Maxigra nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna) z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy, lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania lekuTadalafilMaxigra.

W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim:

  • położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów,
  • pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, krzyżowanie nóg.

Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania. Ponadto, jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, przed zastosowaniem lekuTadalafil Maxigra powinien omówić to z lekarzem.

Ważne informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...